b1t (Valeriy Vakhovskiy) - NaVi, CS:GO

Nome original: Valeriy Vakhovskiy
País: Ukraine
Equipe: NaVi